• Aktiv medlem och dess familj: 500 kronor per termin. (Kan betalas valfritt per termin eller per år.)
  • Studerande aktiv medlem: 250 kronor per termin. (Kan betalas valfritt per termin eller per år.)
  • Stödjande medlem: 100 kronor per år, eller valfritt högre belopp.
  • Medlem som även är lärare/elev i kulturskola: 0 kronor per år.
  • Förstaårsmedlem: 0 kronor (första gången).