Timrå musikkår bildades år 1948 på initiativ av Helmer Söderqvist. Tidigare hade det funnits musikkårer i Fagervik och Vivstavarv, men de hade upphört under 1930-talet. Det fanns emellertid några riktiga eldsjälar som inte ville sluta att spela och de gick då med i Skönviks musikkår, vilken existerade ända in på 1950-talet.

Helmer Söderqvist har själv berättat att han ledsnade på att behöva åka så långt till repetitionerna och en höstdag när han stod och väntade på bussen i regn och blåst så var måttet rågat. ’Nog är det väl märkvärdigt att man måste utsätta sej för det här för att få spela’ tänkte han. ’Det måste gå att göra någonting här i Timrå’.
Några dagar senare cyklade han runt och pratade med musikanter han kände från Fagerviks- och Vivstavarvs-tiden och han kontaktade också några som spelade dansmusik.
Tillräckligt många var intresserade och Timrå Musikkår var ett faktum.

Man sökte och fick ekonomisk hjälp av kommunen och kunde därför engagera chefen för musikkåren vid Lv5 i Sundsvall, musikdirektör Håkan Berglund, som kårens första dirigent. Besättningen var inte så stor, ungefär en förstärkt oktett, och rätt ofta måste man anlita någon musiker från Lv5 vid framträdanden.
Nästa dirigent blev Sven Arousell, Timrås hittills skickligaste amatörklarinettist. Han spelade 1:a klarinett och dirigerade samtidigt med sitt kroppsspråk.
Ända från första början var musikkårsmedlemmarna inställda på att skapa en återväxt av musikanter och man uppvaktade kommunens förtroendevalda , för att få dem att tillsätta en kommunal musikledare. Det lyckades så småningom.

1959 eller 1960 blev Sölve Thunå kommunens musikledare och det blev han som organiserade den kommunala musikskolan. Han dirigerade både Musikkåren och Timrå Orkesterförening och han startade ganska snart Timrå Ungdomsorkester. Musikkåren växte under hans tid. Framförallt genom att lärare och ungdomar från musikskolan började deltaga. När Sölve Thunå omkring 1970 flyttade från Timrå efterträddes han som dirigent av Ingemar Näslund och senare av Risto Reinikka.
Även under 1970 och början av 80-talet ökade medlemsantalet och de tre bröderna Söderqvist, som varit med från början, kunde glädja sej åt att orkestern var nästan 3 gånger så stor som när den bildades.

Sedan följde en tid när kåren krympte. Några slutade av åldersskäl, många yngre flyttade från orten och tillväxten av ungdomar minskade betänkligt. En tappert kämpande kärna såg emellertid till att kåren överlevde. Kenneth Berg skötte dirigentsysslan förtjänsfullt tills han säsongen 1997/98 överlämnade taktpinnen till Hans Reinikka.

Under de 11 år som Hasse höll i taktpinnen formade han en välspelande orkester med mycket god sammanhållning.
Han tog bla. fasta på det oslagbara underhållningsvärdet att blanda sång och musik. Därför har musikkåren ibland en vokalist på sina konserter.

Fr.o.m. hösten 2009 tog Ulf Wickberg på sig dirigentskapet som han med förträfflighet skötte under 6,5 år.
Med sin bakgrund som erkänd slagverkare så visade Ulf bl.a. hur viktig rytmen är för en blåsorkester.
Ett annat av hans signum var att han, med sina unika och talande beskrivningar/liknelser, fick musikkåren att förstå hur den skulle tänka för att få rätt uttryck i musiken.

För första gången i Musikkårens historia så återkommer en dirigent då Hans Reinikka tagit på sig dirigentkostymen igen fr.o.m årsskiftet 2016.

Våren 2017 fick vi tillökning med ett större antal duktiga musiker från Härnösand vars orkester avslutade sin verksamhet.
Vi är nu en orkester med ett stort upptagningsområde då våra medlemmar kommer från Timrå, Sundsvall, Härnösand och Ånge.

2018 firades 70-årsjubileum med bla. ”Musik på Slottet” Öppet hus på Merlo Slott, hyllningskonsert för bröderna Söderqvist i Wifstavarfskapellet Timrå och jubileumskonsert i Söråkers Folkets Hus.

Under hela 2020 och halva 2021 pausades orkesterns verksamhet pga. den världsomspännande pandemin Covid-19.
I december 2021 genomfördes den första konserten sedan december 2019.

2022 firades Blåsmusikens dag tillsammans med Härnösands Paradorkester genom en konsert i Härnösand.
Det var inledningen till ett samarbete för att stimulera återväxten av unga blåsmusiker vilket är oerhört viktigt för blåsmusikens överlevnad.
Vid Blåsmusikens dag 2023 och 2024 hölls en konsert även i Timrå där, förutom paradorkestern också deras ”drill och flagg”-sektion medverkade.